Onze dirigent

Dirigent Jan Koopman.

dirigent_koopman_1

Onze dirigent staat al lange tijd aan het roer van Singers of Salvation. Hieronder leest u meer over hem en zijn rol bij ons.

Door Jan Koopman: “Het ontstaan van de Singers of Salvation”

In september 2009 is het twintig jaar geleden dat het koor SoS is opgericht. SoS is de afkorting van Singers of Salvation en is ontstaan uit een deel van de leden van het jeugdkoor van oratorium vereniging Jubilate Deo. Dit koor stond destijds onder mijn leiding.

Een aantal meisjes, lid van dit jeugdkoor, kwam bij mij op bezoek. Al heel snel werd duidelijk, dat zij zelf een koor wilden oprichten met een eigen bestuur. Zij kwamen met een goed  doordacht plan, maar er was een aantal zaken dat nog geregeld moest worden. Wie wordt de dirigent van ons koor? Waar gaan we repeteren? Hoe hoog moet de contributie worden? Een dirigent, daar spraken ze al mee, maar of ik ja zou zeggen….?  Ik zie ze nog zo zitten. Geweldig!

Nadat ik deze wens gehoord had, heb ik besloten om op hun verzoek in te gaan. Na niet al te grote inspanningen hadden we al snel een ruimte tot onze beschikking: een lokaal van een basisschool van de Nederlands Gereformeerde Kerk. De toenmalige directeur, de heer T. Dekker, was zo enthousiast over het idee dat hij kosteloos een ruimte beschikbaar stelde. Dit betekende, dat het lokaal elke maandagavond omgebouwd moest worden en aan het eind alles weer netjes moest worden teruggezet. Was er een ouderavond en kon er niet in de school gerepeteerd worden? Geen nood! De koster van de NGK stelde kosteloos één van de zalen beschikbaar, om toch bij elkaar te kunnen komen. De eerste opkomst zou uit ongeveer veertig enthousiaste zangers bestaan, veelal studenten. In elk geval was het aantal groot genoeg om er een leuk koor van te maken.

Na een paar jaar was er niet zo veel meer over van SoS. Een stuk of tien leden was nog lid. De studenten hadden geen tijd meer of gingen elders wonen.We hadden een datum gesteld, waarop we moesten beslissen om te stoppen of door te gaan. Deze datum kwam snel dichterbij. Nieuwe aanwas was er niet. Op die bewuste avond ging kort na aanvang van de in onze ogen laatste repetitie de deur open. Ik weet niet zeker meer hoeveel mensen in de deuropening stonden: zes of acht personen.  Na de repetitie hebben we met elkaar afgesproken om de beslissing nog maar even uit te stellen.

Nu stoppen? Dat kunnen we niet maken. Het ledenaantal nam weer toe. In de periode daarna is SoS weer uitgegroeid naar een koor van circa vijfenveertig leden. Hierin is de laatste dertien jaar eigenlijk geen verandering meer gekomen en is SoS geworden tot wat het nu is. Een enthousiaste groep zangliefhebbers!!

dirigent_koopman_2

Nadat ik vijftien jaar dirigent van dit koor was geweest, kwam voor mij het moment om afscheid te nemen. Gelukkig werd al snel een nieuwe dirigent gevonden: Eddie de Jong. Natuurlijk bleef ik SoS volgen. Na anderhalf jaar moest Eddie SoS weer verlaten.

Bij het toen zittende bestuur heb ik aangegeven, dat ik wel terug wilde keren bij SoS. De positief uitgevallen stemming binnen het koor zorgde er voor, dat ik snel weer terug was bij SoS. Vanaf oktober 2005 ben ik weer aangetreden als dirigent. Tot op heden heb ik hiervan geen moment spijt gehad!

Regelmatig verlenen wij onze medewerking aan kerkdiensten en andere bijeenkomsten. Hierbij worden wij al jaren op piano begeleid door Wichert-Jan Koopman. Sinds kort is het koor uitgebreid met een combo. De drummer Daniël Koopman en basgitarist Gerrit Wessels zijn de gelederen komen versterken.

Ik wens u veel plezier bij het bekijken van onze site.

Jan Koopman